субота, 13. април 2013.

UREĐAJI ZA SINHRONIZACIJU
U svakoj elektrani nalazi se po nekoliko generatora i u odnosu na ostali deo elektroenergetskog sistema svi generatori rade paralelno. U toku dana ne rade stalno svi gneratori, što zavisi od dijagrama dnevnog opterećenja. Postupak uključenja generatora na mrežu naziva se sinhronizacija i ona se može obavljati ručno I poluautomatski ili automatski (kod postrojenja sa daljinskim upravljanjem). Kod sinhronih generatora treba da bude ispunjeno više uslova za paralelan rad:

1. redosled faza generatora i mreže na koju se priključuju mora biti isti.
2. elektromotorna sila generatora mora biti jednaka naponu mreže.
3. elektromotorna sila generatora mora biti u fazi sa naponom mreže.
4. učestanost elektromotorne sile generatora mora biti jednaka učestanosti napona mreže.U svakoj elektrani postoji posebna oprema za dovođenje sinhronih generatora u paralelan rad s ostalimgeneratorima, odnosno oprema za sinhronizaciju. Ovu opremu sačinjavaju dvostruki voltmetar (jedan voltmeter meri napon mreže a drugi elektromotornu silu generatora), dvostruki frekvencmetar (jedan frekvencmetar meri učestanost napona mreže a drugi učestanost elektromotorne sile generatora), sinhronizacione sijalice (obične sijalice koje se pale ili gase kada se poklope učestanosti napona mreže i generatora) i nulti voltmetar (osetljiv na male vrednosti napona) i sinhronoskop (to je aparat koji može da zameni sinhronizacione sijalice i nulti voltmetar).

Нема коментара:

Постави коментар