субота, 13. април 2013.

RAZVOJ ELEKTRIFIKACIJE
Prva javna elektrana je izgrađena u Njujorku 1882. godine i ta godina se smatra početkom
elektrifikacije. Tada se koristila klipna parna mašina koja je pokretala generator jednosmerne struje i on je
napajao strujom sijalice sa ugljenom niti a kasnije i motore jednosmerne struje. Taj sistem proizvodnje el.
energije se uglavnom sastojao od nekoliko elektrana koje su bile međusobno izolovane i nepovezane i bio je
prepun nedostataka. Do preokreta u elektrifikaciji je došlo izumom transformatora, trofazne struje i asinhronog
motora 1887. godine pa je tada došlo do velikog napretka u ovoj oblasti. Kada su se javili zahtevi za većim
snagama el. energije, došlo je do međusobnog povezivanja elektrana i do stvaranja velikih elektroenergetskih
sistema.
U Srbiji je prva termoelektrana izgrađena 1893. godine u Beogradu.

Нема коментара:

Постави коментар