субота, 13. април 2013.

IZRADA UZEMLJENJA
Prema nameni imamo nekoliko vrsta uzemljenja: radno ili pogonsko (povezuje delove el. postrojenja sa zemljom radi onemogućavanja pojave prenapona u el. postrojenju), zaštitno (direktno štiti ljude koji rade u postrojenju od udara el. struje u slučaju kvara u postrojenju), gromobransko i sl. Prema načinu izvođenja, uzemljivači se dele na: plitke ili površinske (trakasti i mrežni) i dubinske (cevni ili štapni i pločasti). Uzemljivač se oblikuje tako da zadovolji određene vrednosti otpora rasprostiranja uzemljivača i napona dodira i koraka. Ako se uzemljivač izrađuje u obliku mreže horizontalno postavljenih provodnika od pocinkovanih traka (najmanji presek 50mm2) ili bakarnih (najmanji presek 16mm2) ili aluminijumskih provodnika (najmanji presek 35mm2), svi delovi postrojenja koji se uzemljuju moraju da budu unutar te mreže i da budu udaljeni najmanje 1m od okvira te mreže. Horizontalni uzemljivači se polažu u tlo na dubini 0.5-1m. Štapni ili cevni uzemljivači postavljaju se u zemlju na dubinu od 2.5 do 3m vertikalno 2m od objekta. Cevi se mogu ukopati ili nabiti u zemlju ručno ili električnim ili pneumatskim čekićima. Ako se uzemljivač sastoji od više štapnih uzemljivača, oni treba da budu međusobno razmaknuti najmanje onoliko koliko iznosi njihova dvostruka dužina. Pločasti uzemljivači su bakarne ili čelične pocinkovane ploče dimenzija 1mx1m debljine 3mm koje se polažu u zemlju vertikalno i međusobno se spajaju. Uzemljivač mora da bude u dobrom kontaktu sa tlom u koje se polaže. Kod kamenitog i šljunkovitog tla, u rov za polaganje uzemljivača nasipa se dobro provodna zemlja ili neki drugi dobro provodni materijal I provodnik uzemljivača leži u toj zemlji ili u tom materijalu. Priključci uzemljivačkih vodova moraju biti dostupni radnicima i moraju se nalaziti iznad zemlje a takođe i merni spoj za proveru vrednosti otpora uzemljenja. Spojevi su zavareni, zanitovani ili spojeni vijcima I moraju biti zaštićeni od korozije i njihova kontrola se vrši minimalno jednom godišnje. U zemljovode nije dozvoljeno ugrađivati prekidače, osigurače i sl.

Нема коментара:

Постави коментар