петак, 12. април 2013.

Proizvodnja električne energijeElektrična energija se za opšte potrebe proizvodi u energetskim postrojenjima koja se zovu elektrane.

U njima se nalaze generatori, mašine koje pretvaraju mehaničku u električnu energiju. Na generatoru se razlikuju dva osnovna dela: deo koji se obrće - rotira, pa se zbog toga zove rotor, i nepokretni deo - stator, koji u obliku velikog šupljeg valjka obuhvata rotor. Da bi generator proizvodio električnu energiju, neka pogonska mašina mora da obrće njegov rotor. U velikim elektranama se za tu svrhu upotrebljavaju vodne, ili parne turbine. Za pokretanje manjih generatora mogu se upotrebiti i dizel-motori, gasne turbine i sl. Međutim, ni turbina ne može da radi sama od sebe. Nju pokreće energija vode (vodene turbine) ili pregrejana vodena para (parne turbine). U zavisnosti od energije koja pokreće turbine, postoje i različite elektrane, kao što su: hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane i dr.

Нема коментара:

Постави коментар