уторак, 31. март 2015.

Udarni talas

Udarni talas predstavlja jedan od osnovnih ugrozavajucih stetnih dejstava u vecini vandrednih situacija. Udarni talas obzirom na izvor nastajanja deli se na: vazdusni udarni talas i mehanicki. Vazdusni udarni talas je nagli pokret sredine, koji se u vidu kruznog sloja siri na sve strane od mesta eksplozije nadzvucnom brzinom. On nastaje, na primer, pri eksploziji municije, prilikom tehnoloskih eksplozija (eksplozija kotlova, gasa, opasnog tereta i drugo), kao i usled delovanja seizmickih talasa prilikom zemljotresa. U udarnom talasu stvara se pritisak iznad atmosferskog. Pritisak iznad atmosferskog izrazava se u paskalima (Pa) ili kilogramima sile po kvadratnom centimetru. Udarni talas ima dve: fazu sabijanja i fazu razredjivanja. U zavisnosti od toga u kakvoj sredini udarni talas nastaje i siri se-vazduhu, vodi ili tlu- on moze biti vazdusni, hidrodinamicki ili seizmicki.