четвртак, 11. април 2013.

TiristorTiristor je poluprovodnički elemenat koji se u elektroenergetici koristi u funkciji snažnog elektronskog prekidača. Naziv tiristor sadrži grčku reč sću - prekidač, dok ostatak reči označava pripadnost familiji tranzistora. Tiristor se još sreće pod nazivom 5SK (ZŠsop SotgoIes! Kes- Džeg - silikonski upravljivi prekidač). Dejstvo tiristora je slično elek- tromagnetnim relejima, tiritronskim cevima i živinim lučnim ispra- vljačima. Koriste se za upravljanje transformacijom električne energije, odnosno za kontrolu električne snage u širokom rasponu od desetak vati do stotinu kilovati. Moguće je samo jednim tiristorom, koji može da se stavi na dlan šake, upravljati snagom od stotinu kilovata. Tiristor se ka- psulira u znatno veće sklopove. Tiristor bi mogao da bude mali i posle kapsuliranja, ali su zbog elemenata za upravljanje i zaštitu, a posebno zbog hladnjaka, dimenzije tiristorskih sklopova znatno veće. Njegove dimenzije su pre svega srazmerne kontrolisanoj snazi. Za najveće snage, reda stotinu šovata, tiristorski sklop može da ima dimenzije 50 sš h 40 st h 30 st.
Uopšteno posmatrano, dobre osobine tiristora su: mala težina, dobra pouzdanost, relativno velika brzina rada - do 10 kNg, uključuje se malom sna- goi i jednostavnim kolima, nema pokretnih delova, radi sa velikim snagama. Nedostaci su: isključivanje tiristora nije jednostavno, termička vremenska konstanta je kratka, postoji značajna disipacija snage koja uslovljava bri- žmvo projektovane hladnjake, gustina struje je ograničena na oko 150 A/st2, J pad napona na tiristoru u provodnom stanju je 1,5 V. Pri konstrukciji tiristora maksimalan napon i maksimalna struja su protivurečni zahtevi: »ko se forsira maksimalna struja, ne može se realizovati maksimalan napon i obratno, forsiranje maksimalnog napona ima za posledicu smanjenje maksimalno moguće struje.

Нема коментара:

Постави коментар