четвртак, 11. април 2013.

Jedro ćelije
Jedro je jedan od bitnih delova ćelije. Ćelije svih organizma imaju jedro, izuzev nekih bakterija, čije su ćelije bezjedarne ili se bar u tim ćelijama jedro ne javlja u najtipičnijem obliku. Jedro je obično okruglastog oblika no ako je ćelija puna zrnca, ono može da poprimi i mrežastu građu. Dimenzijejedra se kreću od 1 do 50 mikrona. Jedro na direktan način učestvuje u svim životnim aktivnostima ćelije. Deoba jedra može da usledi direktnom deobom ili amitozom pri kojoj hromatinska masa ne podleže predhodnim preobražajima, ili, pak, indirektnom deobom ili mitozom pri kojoj, naprotiv, hromatinska masa podleže posebnim izmenama (modifikacijama); u tom se procesu javlja tendencija deobe hromatinske mase na dva jednaka dela. 

Нема коментара:

Постави коментар