четвртак, 11. април 2013.

HijeroglifHijeroglif« znači sveti urez, sveto slovo. U stvari, to nije tačan naziv za pismo starih Egipćana. Tako su stari Grci nazvali te znake kada su ih prvi put videli, jer su mislili da su ih pisali sveštenici u obredne svrhe.
Egipatski hijeroglifi predstavljaju jedan od najstarijih sistema pisanja. Neki natpisi potiču čak iz doba pre 3000. godine pre nove ere, a Egip- ćani su se služili hijeroglifima više od 3000 godina.
U početku su upotrebljavali prost oblik slikov- nog pisma, kao što čine svi primitivni narodi širom sveta. Hijeroglifi su jednostavno bili crteži od kojih je svaki predstavljao neki pred- met iz života. Kolut je predstavljao Sunce, srpMesec, talasasta linija vodu, čovečja figura čoveka, itd.
Ali, ovi »piktogrami« nisu mogli da prikažu ono što nije bilo vidljivo — misli, svetlost, dan. Zato su vremenom hijeroglifi postali sim- boli pojmova, a ne slike predmeta. Kolut je možda značio »dan« a ne samo Sunce, dok bi neki drugi simbol označavao »okretanje«. Znaci koji predstavljaju pojmove zovu se »ideogrami«.
Zatim, kao sledeći korak u razvoju hijeroglifa, crteži predmeta nisu više predstavljali same te predmete, već glasove ili slogove. Tako je, na primer, crtež pčele mogao da označava slog, iz egipatske reči »pčela«, a ne samog insekta. Crtež nekog drugog predmeta ne bi stvarnooznačavao taj predmet, već opet neki drugi slog. Stavljanjem ova dva crteža koji označavaju dva sloga, jedan do drugog, dobijala se nova reč koja je imala neko drugo značenje. Ovakvi hijeroglifi koji se koriste kao glasovni znaci zovu se »fo- nogrami«.
Na ovaj način Egipćani su mogli da napišu bilo koju reč, bez obzira da li je značila neku stvar čiju su sliku mogli da nacrtaju, ili ne. Od fono-grama su postali čitavi nizovi znakova, od kojih svaki predstavlja samo jedan glas. U pisa- nom jeziku Egipćani su upotrebljavali samo suglasnike. Na primer, reč »piti« pisali bi kao »pt«, naravno, koristeći egipatsku reč. Takođe su nastavili da koriste stare znake — ideograme, fonograme i piktograme — koje su kombinovali. Vremenom je način pisanja postao toliko složen da obični ljudi nisu mogli da ga razumeju.

Нема коментара:

Постави коментар