субота, 13. април 2013.

PODELA ELEKTRANA
Uloga elektrana je da u svakom trenutku zadovolje potrošnju elektroenergetskog sistema. Pod
potrošnjom se podrazumevaju neto potrebe potrošača i gubici u prenosnim i distributivnim mrežama. Takođe
elektrane treba da obezbede i:
- regulacionu rezervu (za pokrivanje iznenadnih promena opterećenja);
- havarijsku rotirajuću rezervu (za pokrivanje ispada generatora najveće snage);
- remontnu rezervu (za pokrivanje generatora u remontu);
- hladnu rezervu (za pokrivanje ostalih dužih neplaniranih ispada generatora).

Dva osnovna tipa elektrana su:
1. termoelektrane (TE) (TE na fosilna goriva (ugalj, gas) i nuklearne elektrane) i
2. hidroelektrane (HE) (klasične i reverzibilne).

TE spadaju u elektrane sa neobnovljivim izvorom el. energije a elektrane sa obnovljivim izvorom el.
energije su: hidroelektrane, aeroelektrane, elektrane koje koriste energiju morskih talasa, plime i oseke,
geotermalnu energiju i sl. Danas se sve veća pažnja poklanja mikro (snage do 100kW) i mini (snage do
1000kW) hidroelektranama.

Нема коментара:

Постави коментар