четвртак, 11. април 2013.

Majmuni
Ovo je evolutivno najviši red u životinjskom svetu. Majmuni su životinje koje gaze celim stopalom, ali prilikom brzog kretanja gaze i vrhovima prstiju. Udovi su sa pet prstiju koji su snabdeveni noktima; palac na prednjim udovima je uvek nasuprot ostalih prstiju , a kod najvećeg broja i palac na zadnjim udovima. Lobanjska čaura se uvećava nasuprot viscelarnom skeletu koji se smanjuje. Moždane hemisvere koje čine gotovo ceo veliki mozak su zaobljene i jako naborane. Očna jama je potpuno odvojena od slepoočne , kao kod ljudske lobanje, i sa njom u vezi samo kroz donju slepoočnu pukotinu. Majmuni se dele na dva poreda : uskonosni majmuni ili majmuni starog sveta i širokonosni majmuni ili majmuni novog sveta.

Нема коментара:

Постави коментар