петак, 12. април 2013.

Osnovna svojstva fluida
Pod fluidima se podrazumevaju sve tečnosti i gasovi. Zbog velike pokretljivosti molekula fluidi nemaju stalan oblik. Tečnosti zauzimaju oblik suda u kome se nalaze, dok gas, bez obzira na količinu, u zatvorenom sudu ispunjava ceo sud šireći se ravnomerno.
Između tečnosti i gasova postoje i razlike koje potiču od pokretljivosti njihovih molekula. Različita pokretljivost molekula posledica je različite sile privlačenja između melekula, tzv. kohezione sile. Koheziona sila je jača kod tečnosti nego kod gasova, dok je kod čvrstih tela koheziona sila među molekulima toliko velika da čvrsta tela imaju stalan oblik koji se može promeniti samo pod uticajem jačih spo- Ijašnjih sila. Da li će neko telo biti u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju, zavisi od pritiska i temperature. Na određenim temperaturama i pritiscima tela prelaze iz jednog agregatnog stanja u drugo.
Jedno od svojstava fluida je i stišljivost. To je svojstvo fulida da menja zapre- minu pod uticajem pritiska. Tečnosti i gasovi se mnogo razlikuju po stišljivosti. Sti- šljivost tečnosti je mala pa se može zanemariti, to znači da se pod dejstvom neke spoljne sile zapremine tečnosti praktično ne menja. Kod gasova stišljivost je znatna ine može se uvek zanemariti.

Нема коментара:

Постави коментар