четвртак, 11. април 2013.

EkstaziEkstazi takođe pripada grupi psihostimulativnih i psihode- ličnih supstanci koje se u organizam unose najčešće posredstvom tableta. Po svom farmakološkom sastavu ekstazi je sličan amfetaminu i meskalinu, te su slični i farmakodinamski efekti koje izaziva: stimulacija mentalne aktivnosti praćena različitim formama halucinacija. Posledice zloupotrebe te supstance su radikalne, i to na nivou mentalnog funkcionisanja, telesnog zdravlja i poremećaja ličnosti. Reakcije su individualne, a toksični efekti mogu biti ispoljeni i pri vrlo malim dozama. Najčešće posledice se ispoljavaju kao depresivnost, konfuzija, tzv. deklanširane psihoze, audio-vizuelne halucinacije, stereotipna ponašanja, a u slučajevima toksične psihoze javljaju se suicidne ideje i samoubistva.
Ekstazi kao droga danas ima epidemijske razmere posebno među mla- dima. U literaturi se pominje da „čitavu generaciju supkultura mladih s kraja devedesetih možemo nazvati 'ekstazi generacijom’, koju karakteri- še upotreba tableta ekstazija, određena muzika, garderoba i kultura, za- tim retko isticanje muškosti i ženskosti, kratke frizure, kratke majice s izvitoperenim sloganima, veštački materijali i sl. ’Rejv’ muzika, koja se sastoji od visokofrekventnih zvukova, energetski napici poput ’red- bula’ da bi se igralo desetak i više sati, i ekstazi predstavljaju novu modnu ludost, novi hemijski ruski rulet u novom talasu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci često sa smrtnim ishodom.

1 коментар: