петак, 12. април 2013.

TermoelektraneTermoelektrane su sve elektrane kod kojih se generatori pokreću toplotnim motorima, kao što su: parne turbine, dizel-motori, gasne turbine i slično. Najveću primenu imaju parne termoelektrane sa pogonom na ugalj . U parnim kotlovima ovih elektrana sagorevanjem uglja (toplotna energija), prvo se dobija vodena para pod pritiskom (potencijalnag energija), koja zatim pokreće parnu turbinu (mehanička energija), a ova električni generator koji proizvodi električnu energiju. Dakle, u procesu proizvodnje električne energije ostvaruje se sledeći niz transformacija jednog oblika energije u drugi: hemijska - toplotna - potencijalna - mehanička - električna. Termoelektrane se izgrađuju u blizini rudnika uglja, jer to pojevtinjuje proizvodnju električne energije. Na taj način se, naime, štedi u transportu, a može se koristiti i sitan ugalj. Termoelektrane koriste ugalj, naftu ili plin kao gorivo, ali im je izgradnja relativno jeftina i imaju druge prednosti u radu. One se naročito koriste u zimskim i letnjim mesecima kada nivo reka toliko opadne da hidroelektrane ne mogu da rade punim kapacitetom. Osim toga, neke veće toplane koriste se i kao elektrane. U stvari, u jednom elektroenergetskom sistemu rad termoelektrana i rad hidroelektrana se skladno dopunjuju.
U poslednje vreme se za rad termoelektrana koristi nuklearno gorivo, te se one zovu nuklearne elektrane.

Нема коментара:

Постави коментар