недеља, 1. јул 2012.

Živa

Ovaj metal je neobičan zbog toga što je na sobnoj temperaturi tečan.
Živa se mrzne na — 38 stepeni, a ključa na 375 stepeni Celzijusa. Teža je od vode 13,6 puta. Njena odlika je da ne kvasi predmete, već teži da se pretvori u male loptice i da se kotrlja.
U prirodi se obično nalazi kao sulfid žive, crveni mineral cinabarit. Cinabarit se može naći u mnogim vrstama stena, ali gotovo uvek u stenama vulkanskog porekla. Pretpostavlja se da su ga izbacile vulkanske erupcije. Starih rudišta cinabarita ima i na Avali, kraj Beograda.
Živa se lako pretvara u paru. Da bi se živa dobila iz rude, potrebno je samo da se ruda dovoljno zagreje. Živina para se hvata i kondenzuje, te se tako dobija živa. Jedan od najstarijih rudnika žive na svetu nalazi se u našoj zemlji, u Idriji, u Sloveniji.
Čovek već dugo koristi razne oblike žive. U doba pre pisane istorije cinabarit se upotrebljavao za pravljenje crvene boje. Još 415. godine pre nove ere živa se dobijala iz rude i upotrebljavala kao »pozlata« i u medicinske svrhe. Kad su alhemičari pokušavali da dobiju dragocene metale, mislili su za živu da je gotovo magična. Vrlo često su je upotrebljavali za svoje eksperimente i tajanstvene obrede.
U moderno doba živa se najviše koristi u medicini. Mada su živa i njena jedinjenja otrovni, ona se upotrebljava za lekove i dezinfektante. Oko jedne trećine celokupne godišnje proizvodnje žive koristi se u medicinske svrhe.
Naravno, mi uglavnom svi poznajemo živu po tome što se stavlja u termometre. A stavlja se zato što živa vrlo brzo i ravnomerno reaguje na promene temperature. Danas se živa upotrebljava i za pravljenje boja, zubnih preparata i električnih uređaja.

Нема коментара:

Постави коментар