уторак, 10. јул 2012.

Materija

Sve što zauzima prostor u svemiru naziva se materija. Može da bude u čvrstom tečnom i gasovitom stanju. Dalje, materija može da bude organska i neorganska. Ljudi, drveće, životinje i cveće primeri su za organsku materiju. Drvena građa, pamučna i vunena tkanina, razne vrste brašna, takođe su organske materije, jer su to proizvodi od biljaka. Stvari koje nisu žive ili koje nikada nisu bile žive, kao gvožđe, staklo i voda predstavljaJu neorganske materije.
Nezavisno od toga u kom se vidu nalazi, materija je sastavljena od atoma. Svaki atom sačinjavaju jezgro i elektroni koji se kreću. Elektroni su čestice najmanje mase i nosioci su negativnog elektriciteta.
Iako je atom toliko mali da se čak ne može ni zamisliti, postoji veliki prostor između čestica koje ga sačinjavaju. Otuda je materija u suštini uglavnom prostor! Zid od cigle ili živo biće u stvari su uglavnom prostor. Kad bi postojao neki način da se odstrani sav prostor iz nas i da ostane samo čvrsta materija, verovatno bismo bili veličine jedne male pilule!
Ako bi svi atomi bili potpuno isti, u celom svetu bi postojala samo jedna vrsta materije. Međutim, ima više od sto vrsta atoma i svaki od njih čini jedan »element«, koji je najjednostavniji vid materije. Element je materija koja se sastoji samo iz jedne vrste atoma. Zlato, gvožđe, jod i kiseonik su neki od mnogih postojećih elemenata.
Materija koja se sastoji od više vrsta atoma, međusobno spojenih, zove se jedinjenje.
Najmanji deo jedinjenja jeste molekul. Ukoliko su atomi i molekuli u materiji čvršće spojeni utoliko je ona »gušća«. Materija koja ima veliku gustinu u isto vreme je i teška, kao na primer zlato. Drvo ima manju gustinu pa je, prema tome, i lakše.
Materija može da menja svoja stanja (tečno, čvrsto i gasovito), ali se nikada ne može uništiti. Međutim, ona može da se pretvara u energiju.

Нема коментара:

Постави коментар