уторак, 10. јул 2012.

Mrtvo more

Sigurno je čudno što jedno more nosi takvo ime, ali stari grčki pisci, koji su ga prvi tako nazvali, učinili su to sasvim umesno. Naime, u Mrtvom moru nema životinjskog sveta. Reka Jordan se uliva u njega, ali ribe koje ona donosi odmah uginu.
Ovo more je u stvari veliko, usko slano jezero koje leži između Jordana i Izraela. Nalazi se u dubokoj potolini ili ulegnuću. Dugačko je oko 75, a široko od 5 i po do 17 kilometara. Mrtvo more ima najniži nivo u svetu, oko 400 metara ispod površine Sredozemnog mora. Južni deo veoma je plitak, ali dubina na severu iznosi oko 400 metara.
Pre više miliona godina, Mrtvo more se nalazilo na preko 400 metara većoj visini nego danas i imalo je viši nivo od Sredozemnog mora. U to vreme u njemu je postojao živi svet. Međutim, nastao je vrlo dug sušni period i ogromna količina vode iz njega je isparila, tako da se ono postepeno spuštalo na nivo koji danas ima.
Iz Mrtvog mora ne ističe nijedna reka, dok se u njega, sa severa, uliva reka Jordan, kao i mnoge rečice sa okolnih brda. Mrtvo more gubi vodu samo isparavanjem, ali je ono tako intenzivno da zbog toga u vodi ovoga mora ostaje velika koncentracija minerala kao što su so, potaša, magnezijum, hlor i brom.
Mrtvo more je najslanije more na svetu, šest puta slanije od vode u okeanu! Okeanska voda normalno sadrži 4 do 6 procenata soli, dok voda Mrtvoga mora ima 23 do 25 procenata! U njoj ima toliko minerala da će plivaču glava i ramena biti uvek izvan vode. Ovi minerali su korisni za čoveka i smatra se da se u vodi Mrtvoga mora nalazi rastvoreno oko 2 miliona tona potaše, koja se upotrebljava za pravljenje veštačkog đubriva.

Нема коментара:

Постави коментар