петак, 22. јун 2012.

Vakuum

Većina ljudi misli da je vakuum mesto u kome nema materije, mesto u kome se apsolutno ništa ne nalazi.
Po mišljenju naučnika, međutim, to je nemoguće. Oni smatraju da ne postoji prostor u kome se ne nalazi neka supstanca, neki molekul gasa ili neka manja čestica prašine. Tako vakuum ustvari predstavlja prostor u kome se nalazi vrlo mala količina materije.
U dobrom vakuumu skoro nema vazduha, prašine i drugih čestica materije. Ali ovde je naglasak na reči skoro.
Jedan od najlakših načina dobijanja vakuuma jeste ispumpavanje vazduha iz suda u kome treba da se stvori vakuum.vrlo efikasne vakuum pumpe, koje mogu sa stvore dobar bezvazdušni prostor, koriste se u industirji. Na primer, u proizvodnji električnih sijaica upotrebljava se vakum pumpa. Ako bi vazduh ostao u sijalici, kiseonik bi prouzrokovao u jednom deliću sekunde sagorevanje sijaličnog vlakna.
U sijalicama najmodernije proizvodnjeskoro sav vazduh se odstranjuje pumpom. Ovo isto se radi i u proizvodnji vakuumskih cevi za radio i televizijske uređaje. Upravo pred njihovo zatvaranje, vazduh se iz njih odstranjuje u najvećoj mogućoj meri. Verovatno najpoznatija upotreba vakuuma jeste u termos-bocama. One imaju duple zidovei vakuum se stvara izmedju zidova. Pošto u vakuumu postoji vrlo msli broj molekula, koji su udaljeni jedan od drugog, onemogućuje se prenos toplote. Ovo u termos-bocama omogućava da hladno mleko ostane i dalje hladno. Ako se vruća tečnost stavi u termos-bocu, nema prenosa toplote pa će tečnost ostati topla.

Нема коментара:

Постави коментар