субота, 30. јун 2012.

Šta je to vrtlog

Kad govorimo o vrtlogu ili viru, mi zamišljamo ogromnu količinu vode koja se obrće i uvlači ljude i brodove. Mada su vrtlozi često opasni, na otvorenom moru ne postoji u njima kretanje koje usisava i vuče nadole.
Da vidimo šta je to vrtlog. Verovatno ste videli male virove u potoku. Oni se nalaze tamo gde obala naglo zalazi u maticu i stvara kružno kretanje vode.
Kad voda sužava svoj put i ulazi u uski prolaz kod ispupčenja, ona teži da se nagomila na spolj- noj strani kruga i da se ulegne u obliku levka na sredini. To je rezultat delovanja centrifugalne sile, one iste sile koja zadržava vodu na dnu kofe kad kofu brzo okrećemo ukrug.
Kako nastaju veliki vrtlozi, oni opasni za ljude i brodove? Kad naiđe plima i sudari se sa strujom prethodne oseke, morske struje počinju da se kreću ukrug. Ovo se vrlo često dešava u uskim prolazima između grupa ostrva i obala kopna.
Kada je ovaj uski prolaz vrlo dubok, to kružno kretanje vode se ponekad pretvara u spiralno, upravljeno naniže i sa središtem duboko dole. Ali kao što smo već rekli, to se na otvorenom moru ne dešava. Vrtlog na otvorenom moru je samo veliki kovitlac vode koji jednostavno znači da se voda kreće ukrug.
Vrtlozi se javljaju u mnogim delovima sveta. Tri najpoznatija su Melstrom, Haribda i vrtlog ispod Nijagarinih vodopada. Melstrom se nalazi u blizini norveške obale, a Haribda u uskom kanalu između Italije i Sicilije.

1 коментар: