субота, 30. јун 2012.

Kako radi lift

Još pre stotinak godina nikome nije padalo na pamet da će milioni ljudi živeti i raditi u zgradama koje su toliko visoke da se čovek pešice ne može lako popeti na poslednje spratove. Danas ne možemo zamisliti velike oblakodere u gradu bez liftova.
Lift je izmišljen pre više od 100 godina&g Godine 1850. mnoge trospratne i četvorospratne zgrade u Njujorku imale su hidraulične liftove. Kabina, odnosno platforma, bila je montirana na vrhu jednog dugačkog klipa koji se nalazio u cilindru. Da bi se lift dizao, pumpana je voda odozdo u taj cilindar, a da bi se spuštao, otvarana je slavina za ispuštanje vode iz cilindra. Ova voda odvođena je natrag u rezervoar i mogla se koristiti ponovo.
Liftovi ove vrste se praktično danas ne koriste. Oni su spori, a pošto šipka koja podiže kabinu mora da ulazi cela vertikalno u zemlju, ovakvi liftovi ne mogu da se koriste u visokim zgradama.
Jedna vrsta hidrauličnih liftova se još uvek koristi u zgradama umerene visine. Kod ovih se šipka za podizanje ne nalazi ispod platforme.
već se mehanizam za podizanje nalazi pored otvora za lift, sa kojim je vezan preko koturača preko kojih podiže kabinu.
Građenje visokih zgrada postalo je moguće upra- vo zahvaljujući električnom liftu. Takav lift se podiže pomoću kabla koji se namotava oko doboša na vrhu otvora. Taj doboš se okreće pomoću električnog motora smeštenog na vrhu zgrade. Kod najnovijih liftova doboš je zamenjen jedno- stavnom koturačom koju direktno pokreće ms^gor. Preko ove koturače prolazi kabl pričvršćen za jedan kraj lifta dok je drugi njegov kraj vezan za uteg pomoću kojega je lift u ravnoteži.
Moderni liftovi imaju mnoge uređaje da bi se sprečili nesrećni slučajevi. Jedan takav uređaj predstavlja vazdušni jastuk na dnu otvora. Kad se lift spušta, platforma sve više zatvara presek vertikalnog otvora da bi što manje vazduha izašlo napolje. Posledica toga je stva- ranje vazdušnog jastuka odnosno usporavanje pada kabine. Drugi sigurnosni izum sastoji se od dve čelične lopte koje se razdvajaju prilikom okreta- nja sve dok ne pritisnu kočnicu koja zaustavlja lift.

Нема коментара:

Постави коментар