субота, 30. јун 2012.

Šta su to antitela

Bakterije su najrasprostranjenija bića na svetu. Sve što dodirnemo, svaki udisaj vazduha sadrži milione bakterija. Oko 80 procenata bakterija je bezopasna. Neke su vrlo korisne, a samo mala grupa bakterija je zarazna i štetna za čoveka.
Pošto čovek neprekidno unosi bakterije svih vrsta, očigledno je da su njegovo telo i telo bakterija u jednoj vrsti »radnog« odnosa. Čovečje telo nosi kolonije bakterija, a zauzvrat bakterije mogu vršiti korisne funkcije, kao što je raz- gradnja nekih vrsta hrane.
A šta biva sa štetnim bakterijama koje dospevaju u naše telo? Za borbu protiv štetnih bakterija ili klica ljudski organizam stvara naročite materije koje se nazivaju antitela. Za svaku vrstu klica stvaraju se posebna antitela. Ona dejstvuju kao jake policijske snage. Čim opasan stranac uđe »policajac« ga dočekuje i prati da bi ga sprečio da učini neko zlo.
Ali organizam ne stvara uvek dovoljno anti- tela za svaku vrstu štetnih bakterija koje dos- pevaju u njega. Zato lekari često daju serume koji sadrže antitela za borbu protiv različitih bolesti.

Нема коментара:

Постави коментар