понедељак, 18. јун 2012.

Parna masina


Nastojeći da sagradi mašine koje bi radile umesto njega, čovek je obično oslobađao, menjao ili usmeravao snage koje postoje u prirodi. Kad zagrevamo vodu to tačke vrenja, voda prelazi u gasovito stanje koje se zove para. Para teži da se širi, to jest da gura ustranu i napred sve što joj se nađe na putu. Parna mašina upotrebljava snagu pare da bi pomoću nje obavljala određene poslove.
Kad pogledate čajnik u kojem ključa voda, videćete kako para izlazi kroz kljun. Ako kljun začepite zapušačem i rukom pritisnete poklopac na čajniku, zapušač će uz prasak izleteti. Parna mašina uveliko podseća na čajnik na kojem se poklopac diže i spušta , ali ne pada sa čajnika. Dok se poklopac penje i spušta, mogao  bi da obavi i neki posao. Kod parne mašine taj poklopac nazivamo klipom.
Mnogi ljudi pokušavali su da naprave parne mašine, ali nisu znali kako da rese pojedine probleme. U nekim slučajevima para je morala da bude pod velikim pritiskom da bi obavila određeni posao a pri tako visokom pritisku kazan bi eksplodirao. U drugim slučajevima opet, vodu je trebalo uzastopce ponovo zagrevati, a pri tome se trosilo mnogo ulja.
 Konačno Džems Vat je izmislio parnu masinu u kojoj je snaga pare koja se širila dovedena direktno na klip tokom radnog takta mašine. U toj parnj mašini klip se dizao tri stope u cilindru zahvaljujući pritisku pare. Potom, težina klipa i klipne poluge opet ga je spuštala do početnog položaja. To je bila jednopotisna parna mašina. Pošto je para ulazila u cilindar tokom celog takta klipa, trošilo se mnogo pare. Kod modernih parnih mašina, samo mala količina pre ulazi u cilindar. Rad se obalja uglavnom sirenjem pare.
Kasnije, Vat je dodao i treći deo parnoj mašini-kondenzator. To je prazan komora koja je povezana sa cilindrom preko cevi i ventila. Para bi ulazila u komoru i tu se kondenzovala ponovo u vodu pre no što bi bila odvedena iz komore.
Treći Vatov doprinos usavršavanju parne mašine sastoji se u sledećem: on je pronašao način da natera klip da gura paru u oba pravca. Umesto da upotrebi težinu vazduha da potisne klip nadole, on je udesio tako da sama para obavi i taj deo posla.na taj način klip se kretao i dole i gorepomoću pare. To je bila dvopotisna parna mašina. Klip u parnoj mašini može se povezati sa pumpom, polugom itd. I pokretati mašineriju.

Нема коментара:

Постави коментар