петак, 29. јун 2012.

Kako nastaje vetar


Ponekad, kad se nalazimo napolju, iznenada počne da duva vetar. Mi ga ne vidimo, ali ga osećamo, a ne znamo kako je nastao.

Prosto rečeno vetar je strujanje vazduha iznad Zemljine površine. Šta pokreće vazduh? Svi vetrovi nastaju na isti način — usled promene temperature. Kada se vazduh zagreje, on se širi, postaje lakši i diže se uvis, a hladniji dolazi na njegovo mesto. Ovakvim kretanjem vazduha postaje vetar!

Vetrovi se dele na one koji su deo svetskog sis-tema vetrova i lokalne vetrove. Najveći sistemi vetrova počinju na ekvatoru, gde je Sunčeva toplota najjača.

Ovde se topao vazduh diže na veliku visinu i širi se prema Severnom i Južnom polu. Kada pređe trećinu svog puta do pola, taj vazduh po-činje da se hladi i da ponovo pada na Zemlju.
Jedan njegov deo vraća se na ekvator, gde se opet zagreva, a drugi deo nastavlja put ka jednom ili drugom polu.

Oni vetrovi koji duvaju u istom pravcu preko cele godine nazivaju se stalni vetrovi. Njih razbijaju ili prekidaju lokalni vetrovi, koji duvaju iz raznih pravaca.

Lokalni vetrovi nastaju ako naiđu hladne vazdušne mase sa visokim pritiskom ili top'-lije vazdušne mase sa niskim pritiskom. Obično ne traju dugo. Posle nekoliko sati, ili najviše nekoliko dana, opet se Javljaju stalni vetrovi.

Drugi lokalni vetrovi nastaju usled dnevnog zagrevanja ili hlađenja Zemlje. U ovu grupu spadaju povetarci s kopna ili s mora. Danju, hladan vazduh sa mora struji prema kopnu kao morski povetarac, a noću, kada je more toplije od kopna, hladniji vazduh se kreće prema moru kao povetarac sa kopna.

Нема коментара:

Постави коментар