понедељак, 18. јун 2012.

Kondenzacija


Kondenzacija je proces suprotan isparavanju.Isparavanje je pretvaranje tečnosti u gasili paru, a kondenzacija prelazak gasa ili pareu tečno ili čvrsto stanje. Ovo se događa kod hlađenja ili zgrušavanja.
Kada se gas kondenzuje nastaju dve značajne promene. Prva je ta da se zapremina gasa smanjuje kad on prelazi u tečno stanje, a druga je oslobađanje toplote koja se naziva toplota kondenzacije.
Kad se para pretvara u vodu (kondenzuje) na svaki gram dobijene vode oslobađa se 540 kalorija.
U svetu oko nas kondenzacija igra važnu ulogu. Kad se vodena para kondenzuje u vazduhu, nastaju oblaci. Rosa postaje kad vlažan vazduh dođe u dodir sa površinom koja se ohladila do izvesne temperature.
U ovo se možete i sami uveriti ako posmatrate čašu ledene ili hladne vode na vlažnom vremenu. Kad topao i vlažan vazduh dođe u dodoir sa hladnom površinom, vlaga se kondenzuje na spoljnoj površini čaše.
Ponekad se para u vazduhu može direktno pretvoriti u čvrsto stanje. Na primer, na temperaturi ispod nule se kondenzuje na hladnim cevima frižidera u ledu.
U prirodi nikad ne postoji proces isparavanja i kondenzovanja. Milioni tona vode iz okeana i jezera isparavaju svake godine i kondenzuju se u kišu i sneg.

Нема коментара:

Постави коментар