четвртак, 14. фебруар 2013.

Svrha transformatora
Transformator je statička elektromagnetna naprava koja služi za transformaciju električne energije pod jednom vrednošnju napona u električnu energiju pod drugom vrednošću napona naizmenične struje. Pri čemu se učestalost ne menja. Najrasprostranjeniji su energetski transformatori koji služe za prenos i raspodelu električne energije. Pri prenosu i raspodeli električne energije utrošak materijala za vodove i gubitci snage u njima zavise od veličine struje. Ako pri istoj prenešenoj snazi pomoću transformatora povećamo napon nekoliko puta struja će se isto toliko smanjiti pa se za prenos električne energije mogu koristiti vodovi manjeg poprečnog preseka. Na taj način se smanjuje utrošak materijala za vodove i gubitci snage u njima. Transformatori se koriste u prenošenju električne energije za puštanje u rad električnih motora za napajanje statičkih usmerača u električnim merenjima. Transformatori male snage se koriste u sistemima automatike i TV mehanike, radio i TV uređaji, sistemi za prenos informacija.
Koriste se za frekvencije od nekoliko Hz pa do stotine hiljada Hz.

Naponski nivoi:
400 kv
220 kv
110 kv
35 kv
20 kv
10 kv
6 kv
0,4 kv

Нема коментара:

Постави коментар