четвртак, 21. фебруар 2013.

Baruti
Kompozitni baruti

Kompozitni baruti nastaju mešanjem mineralnih jedinjenja bogatih kiseonikom i veziva organskog porekla koje je istovremeno nosilac gorovnih materija. U ovu vrstu baruta spada crni barut i kompozitni raketni barut.


Koloidni barut

Koloidni baruti su vrsta baruta koji nastaju želatinizacijom molekula nitroceluloze dejstvom pogonskog rastvarača. Za razliku od crnih, osnovu koloidnih baruta čini nitroceluloza. Budući da pri sagorevanju daju vrlo malo dima, ovi baruti su poznati pod nazivom malodimni ili bezdimni baruti.
Prema broju eksplozvnih sastojaka koloidni baruti se dele na: jednobrazne, dvobrazne, trobrazne. Osim aktivnih komponenata koloidni baruti sadrže i dodatke kao što su stabilizatori i flegmatizatori.
 


Nitrocelulozni baruti

Nitroceluloza se dobija nitrisanjem celuloz u smeši azotne i sumporne kiseline. Od mogućih vrsta celuloze u prvom redu se koristi pamučna celuloza (linters). Nakon što se sa plod apamuka skinu dugačka vlakna namenjena za tekstilnu industriju, preostala kratka vlakna se koriste za fabrikaciju nitroceluloze. Lintres sadrži 90% celuloze. Sledeća sirovina je drvena celuloza koja se dobija preradom četinara ili lisnatog belog drveta. Prema izvršenom stepenu nitracije postoje dve vrste nitroceluloze:
visokonitrisana (NC-1) sa 12,9-13,5% azota (N)
niskonitrisana (NC-2) sa 11,8-12,5% azota (N)

Нема коментара:

Постави коментар