четвртак, 21. фебруар 2013.

Merenje uglova priručnim sredstvima

U praksi se uglovi mere i priručnim sredstvima, kao što su na primer kutija šibice, prsti ruke, olovka itd.
Kutija šibice i olovka imaju stalne uglovne vrednosti jer su standardnih dimenzija.
Dužina šibice 90 hiljaditih, širina 60 i visina 30.
Debljina olovke 12 hiljaditih.
Za praktičnu primenu prstiju šake se usvajaju sledeći uglovi:
palac 40 hiljaditih
mali prst 20
ostali prsti 30
stisnuta šaka 50
Tačnost merenja uglova priručnim sredstvima zavisi od veštine držanja predmeta na istom rastojanju od oka. Optimalna udaljenost je oko 50 cm. Sobzirom na to da je lenjir podeljen na jednake delove, uglovi se mogu meriti i lenjirom.

Нема коментара:

Постави коментар