четвртак, 14. фебруар 2013.

Materijali za izradu transformatora

Materijali za izradu transformatora i obrtnih mašina sedele na konstrukcione, aktivne i elektroizolacione.
Konstrukcioni materijali se koriste za izradu onih delova transformatora koji služe za prenošenje i prijem mehaničkih delova (čelik, liveno gvožđe, obojeni metali, razne vrste plastičnih masa).
Aktivni materijali su prirodni i feromagnetni materijali. Provodni materijali se koriste pri izradi namotaja (bakar i aluminijum). Za izradu kolektora koriste se hladno valjani bakar sa primesom kadmijuma (povećava mehaničku čvrstoću bakra).
Mesing i bronza se koriste pri izradi kaveznih namotaja rotora asinhronih metala.
Feromagnetni materijali se  koriste za izradu magnetnog kola transformatora i električnih mašina. Transformatoski limovi se izrađuju valjanjem čelika sa 4 % silicijuma radi smanjivanja vihornih struja i povećanja specifične električne otpornosti čelika. Da bi se smanjili gubitci vihornih struja limovi se izoluju slojevima laka ili oksida.
Elektroizolacioni materijali čvrsti, tečni ili gasoviti koriste se za izolaciju onih delova transformatora koji se nalaze na različitim naponskim potencijalima. Dele se na 7 klasa: Y, A, E, B, F, H, C.  Klase izolacije se razlikuju prema dozvoljenoj temperaturi izolacije.

Нема коментара:

Постави коментар