петак, 22. фебруар 2013.

Juda Iskariotski


Juda Iskariotski je (prema Novom zavetu) najviše poznat kao izdajica Isusa Hrista, kojeg je odao nakon Poslednje večere Farisejima u Getsemanskome vrtu sa poljubom na levu strana lica. Takav čin podmuklog izdajstva se i danas zove judin poljubac. Juda je izdao Isusa Hrista za 30 srebrenika (tirskih šekela) koje mu je platio jevrejski sveštenik Kajafa.

Nakon toga što je uvidio šta je uradio, Juda Iskariotski je (prema Matejevom jevanđelju) vratio pare Jevrejima a potom se obesio o drvo nazvano lat. Cercis Siliquastrum koje se danas zove Judino drvo.

Нема коментара:

Постави коментар