среда, 23. април 2014.

Vanredne situacije tehničkog i tehnološkog karaktera mogu se podeliti na:

a)Transportni udesi i  havarije (udesi i havarije teretnih vozila;udesi i havarije putničkih vozila; udesi i havarije teretnih brodova; udesi i havarije  putničkih brodova; avionski udesi  na aerodromima i u naseljenim mestima; avionski udesi van aerodroma i naseljenih mesta; udesi i nezgode (katastrofe) u drumskom saobraćaju; udesi i havarije transporta na mostovima u tunelima i na železničkim prelazima; havarije na magistralnim cevovodima)

b)Požari, eksplozije (u zgradama, na komunikacionim i tehnološkim opremama industrijskih objekata; na objektima proizvodnje, prerade i čuvanja lako zapaljivih sagorivih materija;u transportu; u tunelima, podzemnim rudarskim jamama, metroima;  u zgradama i postrojenjima stambene i društvene namene)

c)Havarije sa izbacivanjem (opasnošću od izbacivanja) jakih otrovnih  materija ( pri  proizizvodnji, preradi ili čuvanju (ukopavanju); u transportu ; stvaranje i širenje otrovnih materija u procesu odvijanja hemijskih reakcija, koje su počele kao rezultat  udesa i havarije sa hemijskom municijom)

d) Havarije sa izbacivanjem (opasnošću od izbacivanja) radioaktivnih  materija (na atomskim centralama, atomskim energetskim postrojenjima proizvodne ili istraživačke namene ;  u ustanovama nuklearnog-gorivnog ciklusa; transportnih sredstava i kosmičkih aparata sa nuklearnim uređajima ili radioaktivnim tovarom na brodu; industrijskih i eksperimentalnih nuklearnih eksplozija; sa nuklearnom municijom, ili na mestima njenog čuvanja (nalaženja, instaliranja)).

e) Havarije sa izbacivanjem (opasnošću od izbacivanja) biološki opasnih  materija (u industrijskim preduzećima i u naučno-istraživačkim ustanovama (laboratorijama); u transpotru; biološka municija)

f) Iznenadno rušenje zgrada (proizvodnih zgrada i postrojenja; zgrada i postrojenja stambene i društvene namene;  transportne komunikacije).

g) Havarije na elektro-energetskim sistemima (na autonomnim elektranama sa dugotrajnim prekidom elektrosnabdevanja svih potrošača;  na elektro-energetskim sistemima (mrežama) sa dugotrajnim prekidom  elektrosnabdevanja osnovnih potrošača ili šire teritorije; ispad iz sistema (kvar) transportnih električnih kontaktnih mreža)

h) Havarije na komunalnim sistemima snabdevanja ( na kanalizacionim sistemima sa masovnim izbacivanjem zagađujućih materija; na toplotnim mrežama (sistemima koji provode vruću vodu) kada je hladno vreme; na sistemima koji sanbdevaju stanovništvo vodom za piće;  na komunalnim gasovodima)

i) Havarije na postrojenjima za čišćenje( na postrojenjima za čišćenje stočnih voda industrijskih preduzeća sa masovnim izbacivanjem zagađujućih materija; na postrojenjima za čišćenje industrijskih gasova sa masovnim izbacivanjem zagađujućih materija

j) Hidrodinamičke havarije (probijanje brana (nasipa, ustava, premošćenja) sa stvaranjem talasa i katastrofalnim poplavama; probijanje brana sa stvaranjem probojne bujice; probijanje brana (nasipa, ustava, premošćenja) koje izaziva spiranje plodnog tla ili taloženje naslaga na široj teritoriji

Нема коментара:

Постави коментар