среда, 23. април 2014.

Vanredne situacije ekološkog karaktera mogu se podeliti na:

1) Vanredne situacije, povezane sa promenom stanja kopna (tla, unutrašnjosti zemlje, predela); (katastrofalna uleganja, kliženja, odronjavanja zemljine površine zbog  pokretanja unutrašnjosti zemlje pri dobijanju ruda i druge delatnosti čoveka;  prisustvo teških metala (među njima i radionukleida) i drugih štetnih  materija u tlu (zemljištu) iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija; Intenzivna degradacija tla, opustošenje na širim teritorijama zbog erozije,  zasoljenosti, bolesti i dr.; krizne situacije, povezane sa iscrpljivanjem neobnovljivih prirodni  resursa; kritične situacije, povezane sa prepunjivanjem stovarišta (đubrišta)  industrijskim ili svakodnevnim otpadom i zagađenje prirodne sredine) 
                                       
2) Vanredne situacije  povezane sa promenom sastava i svojstva atmosfere (vazdušne sredine):     ( izražena promena vremena ili klime kao rezultat antropogene delatnosi; povećanje maksimalno dozvoljenih koncentracija štetnih primesa u  atmosferi; temperaturne inverzije iznad gradova;  izražena “glad za kiseonikom” u gradovima; znatno povećanje maksimalno dozvoljenog nivoa gradske buke;  stvaranje šire zone kiseonikovih oksida; ništavanje ozonskog sloja atmosfere; znatna promena prozračnosti atmosfere)     
                                              
3) Vanredni događaji, povezani sa promenom stanja hidrosfere (vodene  sredine); značajan nedostatak vode za piće zbog iscrpljivanja voda ili zagađenja; Istrošenost vodenih resursa, neophodnih za organizovanje svakodnevnog   privrednog vodosnabdevanja i obezbeđenje tehnoloških procesa;  narušavanje privredne delatnosti i ekološke ravnoteže zbog zagađenja  zona unutrašnjih mora i svetskog okeana.


4) Vanredne situacije povezane sa promenom stanja biosfere; iščezavanje vrsta (životinja, biljaka osetljivih na promene uslova sredine); uništenje biljaka na široj teritoriji ; značajne promene sposobnosti biosfere za reprodukciju obnovljivih resursa; masovno uništenje životinja.

Нема коментара:

Постави коментар